וחפשו וילמה www.yellowpages.co.il כדי לראות מפה כנסו ל  

sales@vilma.co.il לפיתוח ולייצור לפי מפרט תכני תשלחו אימייל לכתובת

וילמה אלקטרוניקה בע"מ

ת.ד 10004, בני ע"יש

מיקוד 79845

טל. 8692611 08

פקס 8690461 08